Incognito Reeks #9

Best Girlfriend Forever 2000

Maarten vande Wiele

Het gaat maar door. Nummer negen in de Incognitoreeks ligt alweer enige tijd in de schappen van de stripspeciaalzaken. Verantwoordelijk voor de invulling is deze keer Maarten Vande Wiele. Deze jonge, veelbelovende tekenaar heeft al menig publicatie op zijn naam staan. Zo heeft hij een aantal korte verhalen voor het Belgische stripblad Beeldstorm gemaakt. Ook heeft hij eerder een deel van de Pincetreeks voor zijn rekening genomen.

Maarten Vande Wiele heeft een mooie en eigenzinnige tekenstijl. Al heeft hij met meer dan gemiddelde belangstelling kennis genomen van het werk van Picasso en Corneille. De personages in 'Best Girlfriends Forever 2000' acteren behoorlijk en ondanks de wat hoekige vormgeving zijn met name de dames zeer elegant verbeeld. De achtergronden, toch sfeerbepalend, komen er echter wat bekaaid van af. Ze zijn veelal te statisch weergegeven. Hierdoor hebben ze meer weg van bordkartonnen toneelrekwisieten.

Aan de andere kant versterkt dit wel weer het beeld van het op goedkoop winstbejag uit zijnde genre. Want dat de lezer zich geconfronteerd weet met een onvervalste 'Girrrrls action comic' blijkt al direct. Naar eigen zeggen heeft Maarten Vande Wiele zich laten inspireren door de inmiddels tot camp uitgeroepen serie 'Charlie’s Angels'.

Het verhaal wordt met de nodige dynamiek gebracht. Het is alleen jammer dat het niveau van een middelmatige actieserie niet wordt ontstegen. De veelgebruikte oneliners zijn vaak niet meer dan dooddoeners. Zo verzucht één van onze heldinnen op het moment dat ze wordt aangevallen door een vraatzuchtige haai: "Soms kan deze job zo vervelen." En even verderop als ze wordt achtervolgd door diezelfde kuitenbijter: "Waarom krijg ik altijd vrouwenverslinders achter me aan?" Het zijn dit soort onderbrekingen die de lezer fataal dreigen te worden. Iedere spanning, iedere emotie wordt gesmoord. Tevens bestaat het gevaar dat hierdoor de personages enkel bestaan bij de gratie van het script. Ze komen niet tot leven.

Dat dit soort kunstgrepen doelbewust worden toegepast in menige actiefilm is begrijpelijk. Het is noodzakelijk een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Het is derhalve nodig de opkomende sentimenten middels grof schuurpapier te ontdoen van de scherpe randjes. Maar dat dit verhaal er ook zo schaamteloos mee wordt gelardeerd, lijkt minder logisch.

Het wordt niet echt duidelijk wat de auteur heeft beoogd met dit verhaal. Is het een parodie of toch een ode aan het genre? Voor een parodie schurkt het teveel tegen de vangrail aan; voor een ode volgt het te vaak de drukke hoofdwegen. Het ware beter geweest als hier een duidelijker keuze in was gemaakt. Een heuse cultstatus had dan wellicht in het verschiet gelegen.

Toch is het Maarten Vande Wiele gelukt ons een aantrekkelijk geregisseerd actieverhaal voor te schotelen. Het is heel filmisch weergegeven, hetgeen de leesbaarheid ten goede komt. Een onderhoudend kijkje in de wereld van actie, glitter en pussypower. Niet meer en niet minder.

Danny Koningstein