Strips, strips, strips! Alleen maar amusante, ontroerende en soms enigszins onbegrijpelijke beeldverhaaltjes in dit tweede nummer. Géén interview, géén boekrecensies (wegens tijdgebrek), maar wèl een met hart en ziel gemaakte Kerstspecial. Dus wat wil een mens nog meer, zo vlak voor kerstmis? Een rectificatie c.q. opheldering? Okee dan.
In het Amsterdams Stadsblad van 10 november j.l. stond een interview afgedrukt met enkele Incognito-mensen. Daarin zou één van ons gezegd hebben dat "Incognito een gat in de stripmarkt vult, want er bestaat niet zoiets als een kraamkamer voor nieuw Nederlands striptalent!". Dat hebben we niet gezegd, het was een verkeerde registratie van de journalist. Sterker nog, we hebben een paar keer wat namen genoemd van andere stripbladen. Posse, Iris, Barwoel, Bakkes, Impuls, we kennen jullie en we zijn SAMEN kraamkamers voor nieuw Nederlands striptalent. Sjappoo.
En verder wil ik nog zeggen: hou allemaal jullie handen heel en tot ziens in 1994!

Incognito nummer 2

Verschenen: december 1993